Privacy Verklaring

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

Casino Tongeren

gevestigd aan :

Sint-Truidersteenweg 3
3700 Tongeren
Belgie,

is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Marlène Palmen
info@casinotongeren.be
Sint-Truidersteenweg 3
3700 Tongeren
Belgie
+32 473 24 01 52

Marlène Palmen is de Functionaris Gegevensbescherming van Casino Tongeren.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Casino Tongeren verwerkt een beperkt aantal persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Contactpagina

Wanneer u de contactpagina invult houden we volgende persoonsgegevens van u bij :
- Voor- en achternaam
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- De vraag die u stelt
- IP-adres
- Internetbrowser en apparaat type

De persoonsgegevens hebben enkel tot doel om een een antwoord te bieden op uw gestelde vraag.  Info over de retentieperiode van de gegevens vindt u hieronder.

Aankoop online tickets

Wanneer u online een ticket koopt via deze website houden we volgende persoonsgegevens van u bij:

- Voor- en achternaam van de persoon die de tickets aankoopt
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Het evenement waarvoor u de online tickets koopt (datum en tijdstip)
- (Optioneel) De stoelen die u reserveert voor het evenement
- Tijdstip van aankoop
- De aankoopmodule die u gebruikt hebt: overschrijving, of via debetkaart

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over website bezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via privacy@casinotongeren.be, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Casino Tongeren verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is mocht u een vraag hebben bijvoorbeeld rond een van onze voorstellingen, of indien u een vraag hebt omtrent de verhuur van onze zalen.
- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
- Casino Tongeren analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

Geautomatiseerde besluitvorming

Casino Tongeren neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Casino Tongeren bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

  • Info aanvragen via contactpagina > gegevens worden 2 maanden bijgehouden na de aanvraag
  • Online aankoop van een ticket voor één van onze evenementen > gegevens worden 2 maanden bijgehouden na de aankoop.

Delen van persoonsgegevens met derden

Casino Tongeren verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Casino Tongeren blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Casino Tongeren gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Casino Tongeren en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar privacy@casinotongeren.be.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van de voorkant (kant waar uw foto staat) van uw identiteitskaart in .jpg, .png of .pdf formaat met het verzoek mee te sturen.  We reageren zo snel mogelijk, maar binnen twee weken, op uw verzoek.  De kopie van van identiteitskaart wordt uiteraard niet bijgehouden.

Casino Tongeren wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de Privacycommisie. Dat kan via de volgende link: https://www.privacycommission.be/nl

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Casino Tongeren neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via privacy@casinotongeren.be

Marlène Palmen